Pocetna
Registar Firmi.com
Fiskalna kasa Štampaj E-pošta
Tuesday, 13 May 2008
ImageDefinicija fiskalne kase data je u Zakonu o fiskalnim kasama; to je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge (dakle, prometa), unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Fiskalna kasa obavezno ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju.
 
Možemo pomenuti još nekoliko termina koji su u vezi sa fiskalnim kasama; fiskalni dokumenti su fiskalni isečak, dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja, koji u sebi sadrže fiskalni logo. Obavezan element je i fiskalni logo, koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5 mm x 5 mm i ne većih od 7 mm x 7 mm, kojim se na jedinstven način označava evidentiranje prometa preko fiskalne kase u Republici Srbiji.
 
Svi otisci fiskalnih dokumenata se beleže na kontrolnoj traci fiskalne kase.

 
Fiskalne kase - izuzeci
 
 
Zakonom o fiskalnim kasama («Sl. glasnik RS», br. 135/04) određeno je da su oslobođeni od obaveze da promet evidentiraju preko fiskalnih kasa poljoprivredni proizvođači koji prodaju proizvode na pijačnim tezgama i drugim sličnim objektima, kao i samostalne radnje koje na pijačnim tezgama i drugim sličnim objektima prodaju sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti. Međutim, osim njih, Uredbom o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase («Sl. glasnik RS», br. 100/2004, 106/2004) određene su i sledeće delatnosti:
 
1) Sve delatnosti u okviru sledećih grana, odnosno podgrupa:
 
52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu;
52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože;
60100 Železnički saobraćaj;
60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju;
60220 Taksi prevoz;
60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima;
62100 Vazdušni saobraćaj, linijski;
62200 Vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter);
63211 Održavanje i nega kola;
63212 Održavanje pruga;
63213 Održavanje uređaja na železnici;
63300 Delatnost putničkih agencija i turoperatora;
 
641 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki;
642 Telekomunikacije;
651 Monetarne institucije;
652 Ostalo finansijsko poslovanje;
660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
671 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju;
672 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove;
 
74111 Advokatski poslovi;
74700 Čišćenje objekata;
75300 Obavezno socijalno osiguranje;
 
801 Osnovno obrazovanje;
802 Srednje obrazovanje;
803 Više i visoko obrazovanje;
 
851 Zdravstvena zaštita stanovništva;
852 Veterinarske aktivnosti;
853 Socijalna zaštita;
 
91310 Delatnost verskih organizacija;
92130 Prikazivanje filmova;
92310 Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost;
92320 Rad umetničkih ustanova;
92511 Delatnost biblioteka;
92512 Delatnost arhiva;
92521 Delatnost muzeja, galerija i zbirki;
 
926 Sportske aktivnosti;
 
92710 Kockanje i klađenje.
 
2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih podgrupa:
 
18220 Proizvodnja ostale odeće - šivenje po narudžbini, osim ukoliko se ova delatnost obavlja u okviru modnog salona;
 
52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica:
 
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;
 
52730 Opravka satova, časovnika i nakita:
 
 - opravka satova,
 - opravka časovnika;
 
 52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta - opravka odeće;
 
63214 Usluge u drumskom saobraćaju - prateće aktivnosti vezane za rad parkirališta ili garaža i parkirališta za bicikle;
93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute - delatnost čistača cipela, nosača i lica za parkiranje automobila.
 
Dalje, u smislu odredaba navedene Uredbe, licima kojima je usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, smatraju se i delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98), osim pružanja usluga na pijacama.
 
Osim njih, navedenim delatnostima smatraju se i pojedini poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti ("Službeni glasnik RS", broj 86/02 - u daljem tekstu: Pravilnik), i to:
 
1) stari zanati iz člana 3. st. 2. do 4. Pravilnika, osim:
- kamenorezačkih,
- voskarsko-liciderskih,
- medičarskih,
- priprema pojedinih mesnih, mlečnih i biljnih proizvoda na tradicionalan način;
 
2) domaća radinost iz člana 4. stav 2. Pravilnika.

 
Sledeće >

Marketing

Firme kategorije

Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako