Pocetna
Registar Firmi.com
Kako pripremiti uspešan strateški plan? Štampaj E-pošta
Wednesday, 09 April 2008

Image

Efikasan strateški plan ima tačne informacije, jasne ideje i ljude posvećene planu. Da bi bio uspešan potrebno je uključiti prave ljude, ohrabriti ih i izdvojiti najbolje ideje kako bi se napravio najbolji mogući plan. BC Bilten vas upućuje u tajne strateškog planiranja.


1. Uključiti ključne ljude. Efikasan tim je najznačajniji za uspešnu strategiju. Ceo tim je potrebno uključiti na početku, u fazi planiranja da bi se učesnici tima osećali kao deo procesa. Menadžeri ponekad izbegavaju timsko planiranje u početnoj fazi strategije, jer nisu sigurni da će svi uključeni ljudi imati značajnu ulogu u implementiranju strategije u kasnijoj fazi. Timsko planiranje je uvek korisno, jer vam omogućava da procenite članove tima kao i da im pružite šansu da odluče da li su kompententni da rade na novoj strategiji, ili se osećaju da bi dali veći doprinos na nekom drugom projektu. Ključni članovi tima treba da čine svi ljudi koji će biti odgovorni za implementaciju plana i postizanje ciljeva.

2. Uključiti ostale. Ljudi koji imaju interes i koji utiču na kreiranje nove strategije zovu se nosioci interesa. Gajite dobre odnose sa njima pošto oni često imaju iskustvo i informacije koje mogu pomoći u analizi i donošenju odluka. Strateško planiranje često zahteva uključivanje ljudi iz različitih sektora organizacije kao što su prodaja i proizvodnja kako bi se napravio zajednički plan. Duh kooperacije najčešće doprinosi najboljim rezultatima. Što se više ključnih ljudi oseća uključenim u ovom procesu, veća je verovatnoća da će podržavati rezultate i pomagati u fazi primene.

3. Brainstorming. Najvažnije sredstvo strateškog planiranja su ideje, bilo da se radi o sagledavanju ključnih trendova, ukazivanju na moguće izmene u vezi sa proizvodom ili predlaganju novih načina za sticanje kompetitivnih prednosti. Kroz strateški proces, vi i vaš tim treba da dođete do ideja. Na brainstorming sastanku, vođa tima izražava svoje mišljenje, ali ne dominira u debati. Ohrabruje ostale učesnike da spontano izražavaju svoja mišljenja. Učesnici pažljivo slušaju jedni druge. Zapisuju se ideje na papir bez određenog reda, odaberu najbolje i sortiraju se u grupe. Krajnja lista postaće deo plana, iako će biti potrebno nekoliko sesija do finalnog strateškog plana.

4. Postizanje poverenja. Na menadžerima je da unesu veru u sprovođenje plana i da tu veru i entuzijazam prenesu na svoje sasradnike. Tim će imati poverenje u plan i u njegovu realizaciju ukoliko to prepozna i kod svog rukovodioca i ako postoji međusobno poverenje među ljudima.

Sinergetska energija koja se stvara u timu koji je dobro usmeren ka ispunjavanju plana i koji u njega veruje je posebna korist i važan faktor u fazi primene plana.

5. Izbegavajte nagađanja - sakupite prave informacije. Važno je strategiju utemeljiti na osnovu relevantnih činjenica. Nedostatak informacija može voditi krizi, naročito kada se pojavi novi podatak zbog kojeg celokupni plan mora de se menja. Isto važi i za posedovanje i korišćenje zastarelih informacija. Treba imati u vidu da loš strateški plan može dovesti kako do razočaravajućih kratkoročnih rezultata, tako i do dugoročnih promašaja. U nekom trenutku, mora se stati sa sakupljanjem informacija u cilju prelaska na novu fazu plana, iako još nije sakupljeno sve što je potrebno. Za ovu odluku su veoma korisni senior članovi tima, iskusni u pravljenju i realizaciji niza strateških planova.

Uvek imajte na umu:

  • Pozitivna, motivaciona atmosfera može biti kreirana uključivanjem svakog pojedinca. Treba biti otvoren za sve predloge.
  • Vaše obavezivanje i posvećivanje planu biće primer drugima.
  • Trebalo bi ohrabrivati tim da proverava činjenice.
  • Brainstorming počinje na početku i prati celokupni strateški proces.
  • Da bi sastanak bio uspešan, trebalo bi stvoriti prijatnu, opuštenu atmosferu, gde se učesnici osećaju slobodnim da izraze svoje ideje. Najbolje bi bilo da je raspored sedenja neformalan, bez stolova.
  • Promenite strukturu i sastav tima ako mislite da bi ga trebalo ojačati.
  • Budite obazrivi sa donošenjem zaključaka pre nego što sakupite dovoljno informacija.
  • Znati kada krenuti dalje. Nekad previše analize vodi paralizi.
  • Omogućiti svakom učesniku sastanka šansu da iznese svoja viđenja.
 
< Prethodno   Sledeće >

Marketing

Firme kategorije

Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako